Profil for Erhvervsklubben Kolding

Kort om Erhvervsklubben Kolding

Erhvervsklubben Kolding er en forening med solid erfaring i at arbejde som branche-organisation. Vore rødder går mere end 100 år tilbage.

Erhvervsklubben Kolding medvirker til at skabe det dynamiske erhvervsliv og synliggøre Kolding-området.

Erhvervsklubben Kolding har ca. 210 medlemsvirksomheder indenfor handel, hånd-værk, industri og liberale erhverv.

Erhvervsklubben Kolding medvirker primært til unges handelsmæssige og tekniske uddannelse såvel nationalt som internationalt ved økonomisk støtte gennem legater.

Erhvervsklubben Kolding Er den forening, der altid har samlet byens erhvervsdrivende og ledere af både indenlandsk og udenlandsk ejede virksomheder til aktuelle møder, virksomhedsbesøg og etablerede udvalg.

Erhvervsklubben Kolding vil være netværksskaberen for at støtte trivsel i og omkring Erhvervslivets aktive deltagere og dermed motivere til, at byen tiltrækker den mest kvalificerede arbejdskraft og giveren bedst mulige vækstvilkår.

Erhvervsklubben Kolding arrangerer netværks arrangementer og støtter op om kulturelle og sociale arrangementer i Kolding kommune.

Erhvervsklubben Kolding er og vil forblive uafhængig af alle offentlige myndigheder og institutioner.

Erhvervsklubben Kolding indgår i et naturligt samarbejde med områdets øvrige erhvervsliv. Foreningen var med til at oprette Erhvervenes Hus og spillede en afgørende rolle i forbindelse med stiftelsen af Kolding Erhvervsråd og Kolding Handelsråd.

Erhvervsklubben Kolding var med til at oprette Kolding Købmandsskole og besatte formands-posten i skolensbestyrelse i mange år. Erhvervsklubben har også en repræsentant i CEU's bestyrelse.

Erhvervsklubben Kolding administrerer en række legater med beløb dels fra fonde, som velvillige Kolding borgere har oprettet gennem tiden og dels andele fra overskuddet i Varelotteriet, som Foreningen var medstifter af i 1887.

Erhvervsklubben Kolding ejer og administrerer til gavn for foreningens medlemmer til stiftelser samt en ejendom med ungdomsboliger - i alt 37 lejemål.

Ægtefælle eller ledsager er velkommen til alle arrangementer.

Kort sagt der er gode netværksmæssige og økonimiske fordele ved at blive medlem af Erhvervsklubben Kolding.

Årskontingent.  

Kontingentet andrager kun kr.. 1.000,00

til medlemsvirksomheder.

 

Tilmelding klik her

  Tilbage

 Forside