Købmandsskolen legat

Kolding Købmandsskoles legat gives til elever på IBC, Kolding afdeling.

Eleverne på IBC kan via IBC´s intranet se følgende opslag:

Legaterne fra ”Kolding Købmandsskoles Legat” uddeles på følgende måde:

For særlig indsats, flid, karaktergennemsnit, andre omstændigheder

Hvert år efter sommereksamen (ved dimission) uddeles følgende legater

 

HHX           

MFØ           

HG                                   

… efter indstilling fra uddannelseschef, -leder og lærere

Efter ansøgning

Hvert år på sidste skoledag inden juleferien uddeles (efter ansøgning) legater til støtte og opmuntring, herunder studierejser og –ophold, for værdigt trængende elever

 

Legatet kan søges af alle fuldtidselever på IBC, Kolding

Legatansøger skal selv udforme ansøgningen - husk at påføre det fulde navn, adresse, CPR nr. samt klasse/holdbetegnelse og uddannelse

Legatansøgningen skal afleveres i receptionen Tvedvej senest d. 30. november

Søges legatet som rejselegat skal det tydeligt fremgå af ansøgningen

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tilbage

 Forside